Generalforsamling søndag d. 23. februar 2020

Indkaldelse 

Søndag d. 23. februar 2020 kl. 12 i Medborgerhuset i salen, Østergade 63A (indkørsel i svinget i Vidågade), 6270 Tønder.

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens forelæggelse af regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 5. Budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor og 1 revisor suppleant
 7. Medlemmernes ekskursionsønsker m.v. for den næste sæson
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne fremsættes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:

Formand Lotte Bols valgt i 2019 for 2år

Næstformand Thomas Uhre valgt i 2019 for 2år

Kasserer Marianne Jensen valgt i 2018 for 2 år – på valg (villig til genvalg)

Sekretær Margit Viig valgt i 2018 for 2 år for 2år (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem webmaster Regnar Sørensen valgt i 2019 for 2 år

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:

Zanne Prüsse blev i 2019 valgt til revisor for 1år.

Cornelius Michelsen blev i 2019 valgt til revisor suppleant for 1år.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært med en bid brød til en kop the eller kaffe. Medbring selv øvrige drikkevarer.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til Lotte senest søndag d. 9. februar 2020 på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller sms til mobil +4521480337 af hensyn til den videre planlægning.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Lotte Bols

 

Referat 

Før generalforsamlingen bad formanden om et minuts stilhed til minde om Ortwins død i marts 2019.

1. Valg af mødeleder. Svend Erik Lilleøre blev valgt som mødeleder, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning. Formand Lotte Bols aflagde beretning om de mange dejlige aktiviteter i 2019, der på grund af tørken kom lidt sent i gang.

3. Kasserens forelæggelse af regnskab. Marianne Jensen fremlagde regnskabet, som generalforsamlingen godkendte.

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændring, som blev godkendt:

Vedtægtens § 5 Generalforsamling (Dagsorden punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor)

Ændres til:

Vedtægtens §5 Generalforsamling (Dagsorden punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant)

5. Budget og fastlæggelse af kontingent. Marianne Jensen fremlagde budgettet og ønsket om et fortsat kontingent pr. person på 50 kr. Generalforsamlingen godkendte begge dele. Kontingent skal betales senest 1. april.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en revisor. Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

    Marianne Jensen

    Margit Viig

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger:

 • Formand Lotte Bols (valgt i 2019 for 2 år)
 • Næstformand Thomas Uhre (valgt i 2019 for 2 år)
 • Bestyrelsesmedlem og webmaster Regner Sørensen (valgt 2019 for 2 år)
 • Kasserer Marianne Jensen (valgt i 2020 for 2 år)
 • Sekretær Margit Viig (valgt i 2020 for 2 år )

Som revisor og revisorsuppleant blev valgt:

 • Zanne Prüsse (revisor) valgt 2020 for 1 år
 • Cornelius Michelsen (revisorsuppleant) valgt 2020 for 1 år

 7. Medlemmernes ekskursionsønsker m.v. for den næste sæson. Aktivitetskalender for 2020 blev fremlagt og godkendt med en enkelt ændring, idet Vester Vedsted, som er privat skov, udskiftes med Marbæk Plantage. Alle aktiviteter kan ses på hjemmesiden.8. Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødelederen takkede for god ro og orden, inden generalforsamlingen sluttede med en lækker frokost, som Marianne og Lotte stod for.

Ref. Margit Viig

 

Formandens beretning

Velkommen til generalforsamlingen

Starte med 1 minuts stilhed for at mindes Ortwin som døde i marts 2019

Valg af dirigent Svend Erik Lilleøre

I april havde vi en søndagstur til Hønning 35års fødselsdag. 20grader og i solskin. Vi var 10 medlemmer der nød gåturen op til de gamle egetræer. Vi udvalgt 2 livstræer og satte markeringsbånd på. Marianne tog foto og ind rapporterede på appen.

Sæsonen har været lidt blandet -  vi aflyste Soldaterskoven og turen til Rømø Skovbunden var knastør. Hans Erik som holder øje med Vråby Plantage sagde at der var ingen prægtige skørhatte. Så begyndte det at regne spredt i og vi håbede på at der ville være chancer for at finde svampe i Marbæk Plantage.

Der var dog stadig ret tørt i skoven. Men vi fik en dejlig blæsende solskinsdag og spiste madpakkerne ude ved p-pladsen ved Ho bugt. Borde bænkesæt og wc.

Stensbæk Plantage blev en tur i silende regn, men vi var glade for regnen og fordelte os i skoven. Da vi mødtes efter 2 timer havde vi samlet pænt mange svampe både spiselige og andre. Når jordbærrene modnes kan  man finde kantareller-  Flemming Rune. Artikel i Svampe Bladet.

Røde fluesvampe vokser der hvor Karl Johan gror – Lene Illum

Weekend turen til Klosterheden blev med et godt udbytte af spisesvampe.

Vi Zanne, Ove og jeg samlede tragtkantareller til 28 personer- som blev klargjort til weekend maden inden fredag – suppen var også lavet. Det blev til glæde for aftensmadsholdet. Det lettede arbejdet. At vi fandt svampene var et tilfælde, for skoven var fældet der hvor de var året forinden. Skovpleje -  skoven er på 6400hektar.

Tak til Bruno og hans morgenmads- frokost hold. Stor tak til aftensmadholdet – jeg var der ikke fredag aften – lørdag, kom først ud på aftenen. Barnedåb i Tønder.

Tak til jer alle hver især for at gøre det til en dejlig weekend både med sange og hygge.

Turen i Beckmanns Plantage. Altid en hyggelig dag Tak til Helle for at huse os, sponsorering af kød og at vi må færdes i hendes skov. Tak til køkkenholdet og en tak til jer alle som var med på denne dag.

Tak også til Helle for at give vores jægere mulighed for at komme på klapjagt i Tinglev og sikre kød til næste års tur.

Svampenes dag på Kelstrup Naturskove blev afholdt sammen med Natur og Ungdom Kruså afdeling som holder til på naturskolen hos Mik Haar. Agern kakao og kaffe.

Tak til jer alle som var med til at afvikle dagen. Det være sig indsamling af svampe, opstilling af borde og bænke, køkkenholdet og ikke mindst de var på en kikker.

Tak til Foreningen til Svampekundskabens Fremme ved Lise Samsø,  Poul Erik Brandt (Svampetryk) og Ellen.

Årets sidste svampeture sluttede i oktober, men frosten kom ikke, så der var længe mulighed for at finde svampe.

Sidste lørdag i november havde vi vores julearrangement.

Vi havde en rigtig dejlig tur til Kalvø og bagefter hygge i Spejderhuset i Løjt. Vi fik en fantastisk buffet med al godt fra havet. Tak til østkyst-Løjtfolket for en udsøgt designet julefrokost fra Gourmet huset i Aabenraa. Vi havde en egenbetaling og foreningen gav et tilskud i anledningen af vores 35 års jubilæum.

Afslutningsvis vil jeg sige at vores weekendtur til Klosterheden bliver 18-20. september. Der vil blive en ændring i år, da det gule hus (nr. 5) skal renoveres. Hundefolket må finde over til Tangsø centeret!  Tlf. 97881299

Lotte Bols formand.