Indkaldelse til generalforsamling Søndag d. 24. februar 2013 kl. 12 i Medborgerhuset i cafeen, Østergade 63A, 6270 Tønder.

Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens forelæggelse af regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
  5. Budget og fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor
  7. Medlemmernes ekskursionsønsker m.v. for den næste sæson
  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne fremsættes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedrørende dagsordenens pkt.6:

Formand Lotte Bols valgt i 2011 for 2 år – på valg (villig til genvalg)

Næstformand Bruno Christiansen valgt i 2011 for 2år – på valg (villig til genvalg)

Kasserer Marianne Jensen valgt i 2012 for 2 år

Sekretær Annegrethe Lokvig valgt i 2012 for 2år

Bestyrelsesmedlem Bodil Johannesen valgt i 2011 for 2 år – på valg (ønsker at stoppe)

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:

Bende Stockholm Petersen blev i 2012 genvalgt til revisor

Referat fra generalforsamling d. 24.02.2013.

Formanden bød velkommen.

1. Sven Erik Lilleøre valgt til mødeleder.

2. Formandens beretning: Tak til Helle og god vind til de 4, der er i gang med svampediplomet. En stor tak til Regnar for hjemmesiden, det er blevet et godt ansigt udadtil. Lars med familie fandt os på hjemmesiden, da vi skulle af sted til Rømø og også i Bolderslev kom der flere nye unge til.  Bovbjerg – i år er der lejet et sommerhus til Marianne og Ortvin. Vi har haft mange dejlige svampeture og selv om Bolderslev ikke gav det store udbytte bibeholder vi turen, men holder øje med udviklingen. Naturskolen er en god øvemulighed – tak til dem, der var med. Vedrørende henvendelse fra æ Skurhat om samarbejde og deltagelse i vores ture har vi svaret, at der gerne må komme en gæst med, men hvis man vil med på flere ture må man betale de 50 kr. i kontingent. Tak til min bestyrelse. Tak til Bende for revision. Der er flere medlemmer, som har lagt billeder og opskrifter ind på hjemmesiden.

3. Regnskabet godkendt med et overskud 2264,7 kr.

5. Budget: kontingent uændret.

6. Valg: Bodil ønskede at stoppe – Regnar blev foreslået og valgt – resten genvalg.

7. Næste generalforsamling er d. 23.02.2014.

8. Turliste er lagt ud på hjemmesiden – d. 2. maj i Soldaterskoven, vil der være hygge ved bålpladsen, hvis vejret er godt.

9. Evt. Karin spørger hvorfor vores ture ikke er med i hovedforeningens brochure over ture. Årsagen er, at vi i givet fald skal have turlisten parat allerede før nytår. Samtidig er det kun nogle af vores medlemmer, der er medlem i hovedforeningen – Sven Erik vil lave vedtægterne om, så de passer til virkeligheden. Bodil og Ella fik gaver på grund af runde fødselsdage. Gaver vil blive givet ved rundt fra 50 og opefter.

Referant Annegrethe

Godkendt af mødeleder  Sven Erik Lilleøre