Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vesteregnens Svampeforening

Søndag d. 24. februar 2019 kl. 12 i Medborgerhuset i salen, Østergade 63A (indkørsel i svinget i Vidågade), 6270 Tønder.

Dagsorden:

 1. Valg af mødeleder
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens forelæggelse af regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 5. Budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor
 7. Medlemmernes ekskursionsønsker m.v. for den næste sæson
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne fremsættes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:

Formand Lotte Bols valgt i 2017 for 2år- på valg (villig til genvalg)

Næstformand Thomas Uhre valgt i 2017 for 2år- på valg (villig til genvalg)

Kasserer Marianne Jensen valgt i 2018 for 2 år

Sekretær Margit Viig valgt i 2018 for 2 år

Bestyrelsesmedlem webmaster Regnar Sørensen valgt i 2017 for 2 år- på valg (villig til genvalg)

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:

Bende Stockholm Petersen blev i 2018 genvalgt til revisor for 1år.

I forbindelse med generalforsamlingen vil foreningen være vært med en bid brød til en kop the eller kaffe. Medbring selv øvrige drikkevarer.

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til Lotte senest mandag d. 10. februar 2019 på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller sms til mobil +4521480337 af hensyn til den videre planlægning.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Lotte Bols

 

Referat

 1. Valg af mødeleder. Svend Erik Lilleøre blev valgt som mødeleder, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Formandens beretning. Formand Lotte Bols aflagde beretning om de mange dejlige aktiviteter i 2018 og fortalte, at Bende Stockholm Petersen stopper som revisor. Tak til Bende for den store indsats gennem årene. Formandens beretning blev godkendt.
 3. Kasserens forelæggelse af regnskab. Marianne Jensen fremlagde regnskabet, som generalforsamlingen godkendte
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Der var ikke indkommet nogen forslag.
 5. Budget og fastlæggelse af kontingent. Marianne Jensen fremlagde budgettet for 2019 og foreslog, at kontingentet fortsat fremover er 50,- kr. pr. person. Generalforsamlingen godkendte begge dele. Kontingent skal betales senest 1. april.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en revisor. Følgende blev genvalgt til bestyrelsen – der konstituerede sig efterfølgende som følger:
  1. Formand Lotte Bols
  2. Næstformand Thomas Uhre
  3. Bestyrelsesmedlem og webmaster Regner Sørensen

Bestyrelsen består ud over ovenstående af

 1. Kasserer Marianne Jensen (valgt i 2018)
 2. Sekretær Margit Viig (valgt i 2018)

Som revisor og revisorsuppleant blev valgt:

 1. Zanne Prüsse (revisor)
 2. Cornelius Michelsen (revisorsuppleant) 
 1. Medlemmernes ekskursionsønsker m.v. for den næste sæson. Thomas Uhre fremlagde aktivitetskalender for 2019. Vesteregnens Svampeforening har 35 år jubilæum, så derfor er der, ud over de mange andre spændende aktiviteter, en hyggetur til Hønning Plantage d. 7. april 2019.

Alle aktiviteter kan ses på hjemmesiden.

 1. Evt. Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødelederen takkede for god ro og orden, inden generalforsamlingen sluttede med en lækker frokost, som Marianne og Lotte stod for, - og i anledning af jubilæet havde Gurli Uhre lavet lækre brødtærter.

Ref. Margit Viig