Søndag d. 26. februar 2012 kl. 12 i Medborgerhuset, Østergade 63A, 6270 Tønder.

Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder

  2. Formandens beretning

  3. Kassererens forelæggelse af regnskab

  4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

  5. Budget og fastlæggelse af kontingent

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor

  7. Medlemmernes ekskursionsønsker m.v. for den næste sæson

  8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne fremsættes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


Vedrørende dagsordenens pkt.6:

Formand Lotte Bols valgt i 2011 for 2 år.

Næstformand Bruno Christiansen valgt i 2011 for 2år.

Kasserer Marianne Jensen valgt i 2010 for 2 år – på valg

Sekretær Annegrethe Lokvig valgt i 2010 for 2år – på valg (villig til genvalg).

Bestyrelsesmedlem Bodil Johannesen valgt i 2011 for 2 år


Vedrørende dagsordenens pkt. 6:

Bende Stokholm Petersen blev i 2011 genvalgt til revisor

Referat:

Ad 1. Regnar valgt til dirigent. Generalforsamlingen lovlig indvarslet


Ad 2. Formandens beretning:

Medstifter af foreningen Bent Falkenberg døde i juni, netop da han skulle på efterløn.

Conne mistede sin Kate.

Dorthe, Karin, Annelise og Annegrethe arbejder videre med diplomuddannelsen.

Turen til Vråby Plantage sluttede med hyggelig spisning på Sofie og Hans Eriks Terrasse.

I Klosterhede fandt Dorthe og Annegrethe ca. 5 kilo kæmpekantareller lige på falderebet.

Tage sendte en hilsen til julefrokosten med bl.a. 2 sange. Lotte har sendt ”Vi lister os……..” til Tage.

Bagsiden ved Bommerlunder Plantage var lidt svær at finde, men vi prøver igen.

Dejlig snakkedag og spisedag hos Helle og Louis, da vi var i Bechmans Plantage. Louis har det desværre ikke godt.

God tur til Sønderskoven – trompetsvampe ved Farverhus. Besøgte bagefter et spejderhus ved Løjt (Bruno og Bente), hvor vi spiste udenfor.

Lotte har købt et tørreapparat, som tørrer trompetsvampene ind til næsten ingenting – anbefales! Regnar tørrer svampe med en ventilator i udhuset.

Tak for et dejligt år, hvor alle har været aktive med forskellige ting – kager m.m.

Dejligt med så mange til generalforsamlingen.


Ad 3. 48 medlemskaber.

Helle har været på svampetur for Jebsen og for spejderne i Åbenrå – hun har sponsoreret betalingen (1500 kr.) til os.

Regnskabet godkendt.


Ad 4. Forslag.

Regnar tilbyder, at lave en lille hjemmeside med vedtægter, bestyrelse, ture og billeder, så vi viser, at vi eksisterer. Forslaget blev godt modtaget og vedtaget.

Helle S foreslår en tur til Bolderslev Naturskov, der har fugtig lerjord (pigsvampe og trompetsvampe).


Ad 5. Kontingentet foreslås forhøjet til 50 kr. pr. par/familie. Næsten enstemmigt vedtaget.


Ad 6. Marianne og Annegrethe blev genvalgt og Bende fortsætter som revisor.


Ad 7. Følgende arrangementer blev aftalt:

Soldaterskoven d.08.05.12

Vråby plantage d. 01.09.12, kl. 10

Klosterhede d. 7.-8.-9. september 2012

Julefrokost d. 17.11.12 kl.10:00 i spejderhytten, Løjt Kirkeby

Generalforsamling d. 24.02.2013

Lotte taler med Heller og får afklaret, om og hvornår Helle vil lave tur til Bolderslev Naturskov. Herefter fastlægger bestyrelsen efterårets svampeture. Regnar laver en foreløbig turplan for de fastlagte arrangementer og udarbejder endelig turplan, når bestyrelsen har fastlagt efterårets ture.


Ad 8. Svampe i verden – 14 dages prøvetid på CD. Koster 380 kr. med opdatering. Knyttet til svampeatlas.

Per har lagt en del svampe ind på svampeatlas – det medfører, at man bliver inviteret til nogle flerdagsture i den landsdækkende svampeforening.

Hans Erik, Annegrethe, Lotte og Verner havde en tur med Tønder Bank til Hønning plantage d.28.09.12.


37 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Referent Annegrethe                                                                           Dirigent Regnar