Referat af generalforsamling i Vesteregnens svampeforening d.23.2.2014

1.       Mødeleder Sven Erik Lilleøre

2.       Formandens beretning:
                                                                                                                                       

Et minuts stilhed for Bodil, Herdis og Jørgen, som vi har mistet i løbet af året.                                                                                                                                                                    
En hilsen fra Niels Erik.                                                                                                                    
Vårmusseronturen blev udsat via hjemmesiden fordi de var sent ude.  
                                                 

Der var mange prægtige skørhatte i Vråby plantage.                                                                                  
På Klosterhedeturen havde vi lejet et sommerhus i nærheden til ekstra overnatning og det fungerede fint.                                                                                                                                                   
Der er væltet en del træer i Bommerlund og Frøslev plantager, så vi skal ind fra en ny side i Bommerlund.                                                                                                                                                        
Vi har fået en del nye medlemmer.                                                                                                             
Regnar og Lotte har været i Soldaterskoven med Hjerte- og Diabetesforeningen.                          
Dejlig julehygge i spejderhytten på Løjtland med tur til Kalvø og gløg. Tak til Løjtfolkene.                 
Tak til bestyrelsen. Tak for billeder og opskrifter til hjemmesiden. Tak til Regnar for at kigge lovstoffet efter.                                                                                                   
Folk finder os via hjemmesiden.
                                                                                                                        

1. lørdag i oktober svampedag med Naturstyrelsen – Helle Samsø`s mor og far laver et stort arbejde.                                                                                                                                                         
Dejligt at se Jer alle sammen . Vi ser frem til et nyt år.                                                                    
Beretning godkendt.

3.       Regnskab. Forslag fra Regnar om at skifte til Coop bank, som er gebyrfri. Marianne vil helst have kontingentet overført. Regnskabet godkendt.

4.       Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev godkendt, så det nu er legalt, at man kan være medlem hos os uden at være medlem af hovedforeningen.

5.       Budget godkendt og kontingentet fastholdes.

6.       Genvalg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en revisor.

7.       Ekskursionsønsker til næste sæson:                                                                                                         
Se listen på hjemmesiden med de planlagte ture.                                                                          
Herunder uddrag af diskussion under punktet.                                                                            
Thomas har lavet nye kort (det levende Danmarkskort).                                                                     
D. 4.4. fejrer vi 30 år som forening.                                                                                                
Kelstrup Naturskole skal annoncere bedre og koordinere deres arrangement, så der kommer flere folk.                                                                                                                                                     
Skal vi gå i samarbejde med andre foreninger om guidede ture?(Regnar). Det tages op i bestyrelsen, da der var indlæg både for og imod. F.eks. Vi kan udbrede kendskabet til svampe og få flere medlemmer. Foreningen kan også blive for stor. Vi bliver ikke overrendt. Vi tømmer ikke skovene. Vil det ikke kræve diplomprøve?.                                                                        
Thomas: ”Kærgård plantage evt. med krondyrsafari og naturvejleder og Marbæk plantage som nye forslag”.

8.       Evt. Vi kunne lave et arrangement, hvor vi leder efter ikke spiselige svampe. Lotte har Svampekogebogen og Karolines køkken til billige priser.

Annegrethe Lokvig