Referat generalforsamling d. 22.02.2015

Velkomst ved formanden med hilsen fra Solveig, Hanne Wortmann, Sven Erik og Bende.

$   1.Valg af mødeleder – Sven Erik Lilleøre valgt – mødet rettidigt indkaldt og dagsordenen følger vedtægterne.

$   2.Formandens beretning:  Vi holdt 30 års fødselsdag d. 5. april med en god tur til Rundemølle + gåtur og bagefter god mad i spejderhuset – tusind tak til Løjtfolkene.

Der var kun få Vårmusseroner – der blev fundet kantareller i Hønning og Soldaterskoven. Svampesæsonen kom sent i gang på grund af den meget tørre sommer.

Der blev fundet godt med svampe i Klosterheden, hvor vi i 2015 forventer at blive flere deltagere og derfor har booket Fjaltring gæstehus/vandrehjem, som ligger 6 km fra Bovbjerg.

Vi har registreret 155 forskellige svampe på 5 ture. Alene i Kelstrup Fredsskov fandt vi 66 forskellige.

Den nye destination i Vrøgum gav 33.

Bommerlund plantage har en rigtig god jord til Karl Johan – det er bare med at finde det rigtige tidspunkt.

Bruno og Løjtfolkene stod igen for en god julefrokost – alle tager en ret med til 4 – 6 personer til en fælles buffet. Opskrifter kan sættes ind på hjemmesiden.

Helle fyldte 50 år og gav os en fantastisk dag med rigtig god mad. Tak

Hvis du har lyst til at lære mere om svampe, så starter Helle hold op med kun 2 personer.

Tak til bestyrelsen for en god sæson.

$    3.  Kassererens beretning: Underskud stammer fra jubilæum og et bål sæt. Regnskabet godkendt.

$    4. Ingen forslag.

$    5. Budgettet godkendt – uændret kontingent.

$    6. Lotte og Regnar genvalgt

Thomas Uhre valgt i stedet for Bruno som trak sig.

Ulla Kolbeck valgt for et år i stedet for Annegrethe, som flytter.

Bende genvalgt som revisor

     7. Ekskursionsønsker næste sæson. Se programmet på Hjemmesiden.

På Klosterhedeturen vil der være morgenmad på begge overnatningssteder og aftensmad i Fjaltring.

Som noget nyt må vi nu samle svampe i Draved skov, så den er kommet med på turlisten.

8. Evt.

Hvis medlemmerne selv arrangerer ture kan det gøres over hjemmesiden. Interesserede kan lave en facebookgruppe med links til og fra hjemmesiden – husk at telefonnumre og mails står på medlemslisten.

Marianne har lavet en lille folder, som nye medlemmer kan udfylde.

Lotte sluttede med en tak til Bruno og Annegrethe.

Sven Erik: Tak for god ro og orden.