Vesteregnens Svampeforening takker medlemmerne for deres engagement og udbytterige medvirken i foreningens arrangementer i det forgangne år og ønsker alle

Glædelig Jul og Godt Nytår.

Vi ses i det nye år.
Bestyrelsen