Udskriv

Bestyrelsen har besluttet ikke at fastsætte en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen; men afventer ind til videre udviklingen i Covid-19 situationen og deraf afledte restriktioner. Så snart bestyrelsen har vedtaget nyt om generalforsamlingen, vil medlemmerne blive orienteret.

Svampeforeningen udsatte den 17. januar 2021 foreningens ordinære generalforsamling til den 25. april 2021. Forsamlingsrestriktionerne som følge af Covid-19 gør det desværre ikke muligt at afholde generalforsamlingen foreløbig. Det er således ikke muligt at afholde generalforsamlingen i 2021 i overensstemmelse med vedtægterne inden maj måned, jf. § 5.
De nu aftalte lempelser af forsamlingsrestriktionerne gør det først muligt, at vi kan samles som vi plejer, efter den 11. juni 2021.