Det har været svært for foreningens arrangører af aktiviteter med betaling, at have overblik over, hvem der har tilmeldt sig, og hvornår det er sket. Det er især et problem, når der er begrænsning på antal deltagere. Derfor har bestyrelsen besluttet:

Tilmelding til arrangementer med betaling er først gældende fra det tidspunkt, hvor betalingen er indgået på foreningens konto. Det vil også sige, at hvor der er begrænsning på antal deltagere, er det tidspunktet for betalingen, der afgør, om man er optaget til arrangementet. Indgår en betaling efter et arrangement er fuld booket, tilbagebetales beløbet selvfølgelig.

Med andre ord: En mundtlig eller skriftlig tilmelding er ikke gældende. Gyldig tilmelding er alene en betaling på foreningens konto reg. nr. 7933 konto nr. 1030209 med angivelse af navn på tilmeldte og arrangementets navn.

Det er selvfølgelig beklageligt, at foreningen er nødsaget til at begrænse tilmeldinger til betalingsarrangementer på den måde, men det er en væsentlig forenkling for arrangørerne. Bestyrelsen håber, at medlemmerne er forstående for denne præcisering, og bestyrelsen vil arbejde for yderligere forenkling af indbetalinger.