Formand Lotte Bols spurgte den 6. juni 2021 medlemmerne om følgende:

-er der nogle af medlemmerne, som har bemærkninger til regnskabet!

-er der nogle af medlemmerne der har indsigelse mod, at vi udskyder den ordinære generalforsamling til 2022 og at bestyrelsen bliver siddende indtil da!

Indsigelser mod dette skulle være formanden i hænde senest 18. juni2021.

Der er den 18. juni 2021 ikke indkommet indsigelser mod hverken regnskabet eller at generalforsamlingen udskydes til 2022 og at bestyrelsen fortsætter indtil da. Der er kommet en enkelt bemærkning om, at med de gældende corona-restriktioner ville det være muligt at afholde den ordinære generalforsamling; men dette skal ikke betragtes som en indsigelse.

Regnskabet for 2020 er således godkendt. Den ordinære generalforsamling er udskudt til 2022, og bestyrelsen bliver siddende indtil da.