Svampeforeningens ordinære generalforsamling, der er planlagt afholdt søndag den 28.02.2021, er foreløbig udsat til afholdelse søndag den 25.04.2021. Da vi ikke ved, hvilke forsamlingsrestriktioner der er gældende i april måned, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt endeligt at fastlægge datoen. Senest den 09.04 2021 vil bestyrelsen melde endeligt ud om generalforsamlingen afholdes den 25.04., og i givet fald udsende indkaldelse med dagsorden, mødested, mødetid m.m.

Er det pga. forsamlingsrestriktioner eller lignende restriktioner ikke muligt at afholde generalforsamlingen inden maj måned fortolker bestyrelsen det sådan, at sundhedsmyndighedernes og regeringens forbud og anbefalinger har større betydning end vore vedtægter. Sådanne indgreb må have karakter af ”force majeure” over vore vedtægter, og generalforsamlingen må udsættes til det er muligt at afholde den.

Bestyrelsen