Vesteregnens Svampeforening takker medlemmerne for jeres engagement og udbytterige medvirken i foreningens arrangementer i det forgangne år.

Det har været et år med aflysninger. Vejret gav i første halvdel af svampesæsonen anledning til flere aflysninger af svampeture, mens restriktioner som følge af covid-pandemien har medført aflysning af vores Julearrangement. Bestyrelsen håber på en ny sæson uden aflysninger. Generalforsamling skal ifølge vedtægterne afholdes inden maj måned. Vi må se tiden an og følge udviklingen i pandemien. Bestyrelsen vender tilbage, så snart en afklaring er mulig.

Alle ønskes en


Glædelig Jul og Godt Nytår.

Vi ses i det nye år
Bestyrelsen