Svampeforeningens aktivitetesplan for 2020 og starten af 2021 er lagt på hjemmesiden under menuenpunktet Aktiviter.
Der er i år en ny lokalitet på programmet, Kollund Skov. Forsøgsvis er der lagt endnu en svampetur en hverdags aften, så vi nu har Soldaterskoven ved Tønder onsdag den 6. maj og nu også Draved Skov onsdag den 9. september, begge dage kl. 17:00. 
Hvis du har forslag til nye svampelokaliteter hører bestyrelsen meget gerne herom. Vi holder os til offentligt ejede arealer, hvor vi kan færdes uden særlig tilladelse, så som statsskovene.