Vil du se de planlagte aktiviteter i 2022 kan du finde hele programmet under "Aktiviteter/2022". Programmet er ikke mere fast end der f.eks. på grund af vejrforhold kan komme ændringer. Disse vil løbende blive annonceret på hjemmesiden under Nyheder og i aktivitetsplanen.
De nye vedtægter er ligeledes lagt på hjemmesiden under "Foreningen/Vedtægter". Der er ændringer i §3 vedr. æresmedlem og §5 vedr. valg af suppleant til bestyrelsen.
RESOE 01.03.2022