Generalforsamlingen den 27.02.2022 valgte ny bestyrelse, der efterfølgende har konstitueret sig således:

Formand - Regnar Sørensen
Næstformand - Lene Illum Hansen
Kasserer - Marianne Heide Jensen
Sekretær - Margit Viig
Medlem - Helle Nielsen

Desuden valgte generalforsamlingen følgende:
Bestyrelsessuppleant - Thomas Uhre
Revisor - Zanne Prüsse
Revisorsuppleant - Cornelius Michelsen

Kontingentet er fortsat 50 kr. pr. person.
Nærmere information om generalforsamlingen vil snart blive udsendt til medlemmerne ligesom information om betaling af kontingent, tilmelding til weekendtur og heldagstur m.m. Det vil samtidig blive slået op på hjemmesiden.

RESOE 01.03.2022